ELEKTRONİK İLETİ ve KİŞİSEL VERİ ONAYI

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV’nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV’nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi”ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.
 
Lütfen rezervasyon yaptırmak istediğiniz etkinliği seçerek, bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurunuz.
Please select the event that you wish to attend and fully complete the below form for reservation.
 
Etkinlik / Event :   26. İstanbul Caz Festivali- Çocukça Bir Gün (Biletli Etkinlik)- Atölye: Ritmik Beden Orkestrası (9-12 yaş), 13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye. - Bu etkinlik için kapasitemiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.
  26. İstanbul Caz Festivali- Çocukça Bir Gün (Biletli Etkinlik)- Atölye: Mobil Notalar Atölyesi (9-12 yaş), 13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye. - Bu etkinlik için kapasitemiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.
  26. İstanbul Caz Festivali- Çocukça Bir Gün (Biletli Etkinlik)- Atölye: Seslerden Renklere Renklerden Çizgilere Takı (9-12 yaş), 13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye. - Bu etkinlik için kapasitemiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.
  26. İstanbul Caz Festivali- Çocukça Bir Gün (Biletli Etkinlik)- Atölye: Bu Kimin Sesi? (5-8 yaş), 13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye. - Bu etkinlik için kapasitemiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.
  26. İstanbul Caz Festivali- Çocukça Bir Gün (Biletli Etkinlik)- Atölye: Geometrik Gitarlar (5-8 yaş), 13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye. - Bu etkinlik için kapasitemiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.
  26. İstanbul Caz Festivali- Çocukça Bir Gün (Biletli Etkinlik)- Atölye: Seslerden Renklere Renklerden Çizgilere Takı (5-8 yaş), 13 Temmuz Cumartesi, 14.00, Feriye. - Bu etkinlik için kapasitemiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.
Adı / Name :
Soyadı / Surname :
E-posta / E-mail :
Telefon / Phone :
Onay / Agreement   Rezervasyon Yapan Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
I have read and consent to the text of Information Note on the Processing of Personal Data Belonging to Persons who make a Reservation.