ELEKTRONİK İLETİ ve KİŞİSEL VERİ ONAYI

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV’nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV’nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi”ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.
Lütfen rezervasyon yaptırmak istediğiniz etkinliği seçerek, bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurunuz.
Please select the event that you wish to attend and fully complete the below form for reservation.  
 
Etkinlik / Event : İstanbul Caz Festivali - Festival Açılışı, Konser: Fatih Erkoç / Istanbul Jazz Festival - Opening Ceremony and Concert: Fatih Erkoç
İstanbul Caz Festivali / Istanbul Jazz Festival - "Terramondo" Jacky Terrasson & Stephane Belmondo // Can Çankaya & Kağan Yıldız
İstanbul Caz Festivali - Çocukça Bir Gün - Caz Modası atölyesi / Istanbul Jazz Festival - “A Childlike Day” - Jazz Fashion Workshop
İstanbul Caz Festivali - Çocukça Bir Gün - Barış için Müzik Üflemeliler atölyesi / Istanbul Jazz Festival - “A Childlike Day” - Music for Peace Wind Instrument Workshop
İstanbul Caz Festivali - Çocukça Bir Gün - Maskeler atölyesi / Istanbul Jazz Festival - “A Childlike Day” - Mask Workshop
İstanbul Caz Festivali - Çocukça Bir Gün - Çocuklar için Rehberli Feyhaman Duran sergi turu / Istanbul Jazz Festival - “A Childlike Day” - Feyhaman Duran Exhibition, Guided Tour for Children
Adı / Name :
Soyadı / Surname :
E-posta / E-mail :
Telefon / Phone :
Onay / Agreement   İKSV’den SMS ve e-posta yoluyla haber almak istiyorum, bu amaçla "Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı" metnini kabul ediyorum.
I would like to receive newsletters from İKSV through SMS and e-mail, therefore I accept the terms of the Electronic Messages and Personal Information Agreement.